Tasnádi József: A favágó hobbija, 2015 | installáció, részlet | Fotó: Szalontai Ábel

tartalom | 2016_3

inside express | Molnár Judit Lilla: Bunker, 2015

Bódi Kinga: Úszó tárlatok | Beszélgetések az egykor Velencei Biennálén részt vevő magyar képzőművészekkel, kurátorokkal, nemzeti biztosokkal – 23. rész – Kérdések Peternák Miklós művészettörténészhez

Séra Ildikó: What People Do for Money: Some Joint Ventures | A Manifesta 11 Zürichben

Fenyvesi Áron: Komoróczky Tamás | Logos, Tekhnos, Textos, Videos, Audios, Lajos

Spuller Ferenc: Katekhón | Kompiláció két katolikus hívő, Hugo Ball és a mellette kitartó Emmy Hennings és Hennings kislánya, Annemarie emlékére, a DADA évfordulóján | 1. rész

Cserba Júlia: Lumière de l’aube – a hajnal fénye | Yoko Ono retrospektív kiállítása

Najmányi László: SPIONS | Hatvanegyedik rész

Tasnádi József: A favágó hobbija

Pályi Márk: Gondolatok a képtárban | Ébredni alszom, lefeküdni kelek föl

Schmal Róza: Márványbánya | FOTÓ / MODELL Képek a természet és művészet között

Király Judit: Egy, kettő, három, négy – absztrakció ma

Sirbik Attila: A domesztifikált horror dimenziói | Art-kapszulák szocio-politikai amnézia ellen | Horror Pista aka Máriás István: Egotrip, 2015

Jan Elantkowski: Futballhuligánok, panelfiatalok, nacionalisták | Beszélgetés Tomasz Kulkával a Képzelt közösségek, magánképzetek című kiállítás kapcsán

Pacsika Rudolf: Egy ponton túl | Poroszlai Eszter kiállításáról

inside express | Szécsényi-Nagy Loránd: Remote Space Time Data Imaging and Revisualizing System Using Reduced CP437 Character Set, 2014

inside express

Molnár Judit Lilla: Bunker, 2015 | kb. 340 db tankönyv, fa, papír, vas, zománcfesték, 250×250×250 cm

És minden hígulás vagy popularizálódás ellenére, amivel vádolni szokás a Biennálét, még mindig nagyon távol van a vásárok színvonalától, vagyis közelebb a művészethez, mint az üzlethez.

Peternák Miklós

Milyen mértékben határozza meg identitásunkat a munka? Milyen szintű társadalmi elismerés kapcsolódik az egyes munkakörökhöz? Ezeket a kérdéseket tematizálja a harmincöt zürichi Manifesta-alkotás mindegyike.

Séra Ildikó

Komoróczky művei frissek, akár egy 6 millió éve becsapódott meteorit.
Komoróczky szabad.
Mi, lehet, hogy csak szóláncainkat tudjuk zörgetni képei előtt.

Fenyvesi Áron

Nos, Ball marad a Zürichben kreált intellektuális katlanban, ahol a háború előtti időszak minden szellemi irányzatának paródiája tobzódott a teozófus miszticizmustól, meg a német és orosz szimbolizmustól a Soirées francaises-ig…

Spuller Ferenc

Yoko Ono provokáló, megosztó, egyesítő, felrázó, megrázó, szórakoztató, elgondolkodtató, nőies, férfias, bátor, törékeny, könnyen érthető, nehezen befogadható.

Cserba Júlia

A Timeship ORGON első projektje – Nightsea Crossing – a Jung-féle belső terek éjtengereinek sötét hullámain történő időhajózásra invitálja majdani rajongóit.

Najmányi László

Egy kivágott virágzó almafa a lét és a nemlét lehetőségének valósága. Primitív dolog. Tegyük fel, hogy a halál megszünteti az időt. Egy gyilkos megállítja áldozatának privát idejét.

Tasnádi József

A szabad cselekvés körülményei között nincsen értelme a változás fogalmának. A cselekvés során mindig valami újba kezdünk, soha nem csináljuk tökéletesen ugyanazt, egyik nap nem vagyunk ugyanazok, mint másnap.

Pályi Márk

Milyen fényképeket gyűjtött a magyar művészek képzéséért felelős intézmény korai éveiben, mire használta, mennyiben tekintette a világ megismerését és a természet tanulmányozását megkönnyítő segédeszközöknek, és mennyiben önálló alkotásoknak ezeket?

Schmal Róza

Műveiken hangsúlyos a síkbeliség/térbeliség, a sík/tér és a szín összefüggése, a színesség, a geometrikus és gondolati rend.

Király Judit

A történelem tükrében nézve sokszor a realitás hordozza magában a legabszurdabb szituációkat. Horror saját szűrőjén keresztül enged át konkrét múltbéli tapasztalatokat, legyenek azok személyesek vagy kollektív tapasztalatok, hogy műhelyében, alkotói terében művészeti alkotássá szublimálja azokat.

Sirbik Attila

Az érdekelt, hogyan kerül sor az emberek között konfrontációra, és hogy milyen erősen meggyökeresedett bennünk, emberekben az az atavisztikus szükséglet, hogy így és ne másképp nyilvánítsuk ki az érzelmeinket.

Jan Elantkowski beszélgetése Tomasz Kulkával

A nyelv eszközével alkotók is érzik, hogy az általunk használt terminusok nem hogy nem képesek rendbe hozni a világ dolgait, de egyre több fragmentumra robbantják szét azt az egységet, ami talán sosem létezett.

Pacsika Rudolf

inside express

Szécsényi-Nagy Loránd: Remote Space Time Data Imaging and Revisualizing System Using Reduced CP437 Character Set, 2014 | multimédia installáció

Paizs Péter

Színtéridő | Kiállítások 1984–2014

Budapest Galéria | 2016. június 24 – július 24.

www.budapestgaleria.hu